O festiwalu

Tegoroczny Wschód Kultury rozpocznie w Białymstoku Inny Wymiar, który potrwa od 20 do 23 sierpnia.

Festiwal Inny Wymiar istnieje od 2007 roku. W 2013 roku pojawił się w nowej odsłonie, w ramach projektu Wschód Kultury, będącego formą współpracy kulturalnej trzech miast wschodniej Polski (Białegostoku, Lublina i Rzeszowa) z krajami Partnerstwa Wschodniego. Od początku swojego istnienia prezentuje bogactwo wielokulturowości Podlasia, a w szczególności Białegostoku. Promuje ideę dialogu i tolerancji w mieście zróżnicowanym kulturowo, gdzie od wieków współegzystowali ze sobą Polacy, Rosjanie, Białorusini, Tatarzy, Ukraińcy, Litwini, Żydzi i Niemcy. Przywraca pamięć o utraconym, jednocześnie ukazując dokonania współczesne, łączy historię ze współczesnym działaniem artystycznym.

Podczas festiwalu swoją twórczość prezentują zawsze artyści wywodzący się z różnych narodowości i kultur, również tych, które współtworzyły w przeszłości historię i kulturę regionu.

Wschód Kultury jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury oraz miasta: Rzeszów, Lublin i Białystok. Przedsięwzięcie odbywa się dzięki zaangażowaniu środowisk twórczych, samorządów wschodniej Polski.

Organizatorzy:
Narodowe Centrum Kultury
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kultura Dostępna

Partner:
Miasto Białystok

Współorganizator:
Białostocki Ośrodek Kultury

Wydarzenie objęte jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku

Wschód Kultury
Europejski Stadion Kultury – Rzeszów
Inne Brzmienia Art&Music Festival – Lublin