Wschód Kultury / Inny Wymiar 2022O festiwalu -

O festiwalu

Festiwal Wschód Kultury / Inny Wymiar odbędzie się w Białymstoku od 25 do 28 sierpnia 2022 i będzie to już jego 10. edycja!

Inny Wymiar istnieje od 2007 roku, sześć lat później pojawił się w nowej odsłonie, w ramach projektu łączącego we współpracy kulturalnej trzy miasta wschodniej Polski (Białystok, Lublin i Rzeszów) z krajami Partnerstwa Wschodniego. Od początku prezentuje bogactwo wielokulturowości Podlasia, w szczególności Białegostoku. Promuje ideę dialogu i tolerancji w mieście zróżnicowanym kulturowo, gdzie od wieków współegzystowali ze sobą Polacy, Rosjanie, Białorusini, Tatarzy, Ukraińcy, Litwini, Żydzi i Niemcy. Przywraca pamięć o utraconym, jednocześnie ukazując dokonania współczesne, łączy historię ze współczesnym działaniem artystycznym. Podczas festiwalu swoją twórczość prezentują zawsze artyści wywodzący się z różnych narodowości i kultur, również tych, które współtworzyły w przeszłości historię i kulturę regionu.

 

Organizatorzy:
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Narodowe Centrum Kultury
Kultura Dostępna
Miasto Białystok
Białostocki Ośrodek Kultury

Wydarzenie objęte jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku

 

Festiwal zrealizowano ze środków MKiDN i budżetu Miasta Białegostoku w ramach projektu Wschód Kultury koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Wschód Kultury
Europejski Stadion Kultury – Rzeszów
Inne Brzmienia Art&Music Festival – Lublin